Category: zasoby edukacyjne

ABC edukacji seksualnej

ABC seksu to projekt którego celem prezentowanie w “jasny i prosty sposób, wiedzy na temat bezpieczniejszego seksu i profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową”. Jest przeznaczony dla wszystkich, choć skupia się szczególnie na potrzebach informacyjnych kobiet. ABC seksu udostępnia artykuły, obrazki komiksowe i filmy ilustrujące zagadnienia…

Mapy Natural Earth

Mapy projektu Natural Earth dostępne jako grafiki rastrowe i dane wektorowe . Wszystkie dostępne są w domenie publicznej czyli można korzystać z nich w dowolny, nieograniczony sposób, z czego korzysta masa projektów nie tylko edukacyjnych na całym świecie. Mapy dostępne są w trzech skalach, a…

E-booki. Projekt Gutenberg

Projekt Gutenberg to najbardziej znany i największy prywatny projekt digitalizacyjny. Jego twórca, Michael Hart od 1971 roku tworzył e-booki, choć nie było wtedy jeszcze żadnych czytników czy tabletów. Projekt Gutenberg to tworzona dzięki domenie publicznej ogromna biblioteka cyfrowa książek w kilkudziesięciu językach (również po polsku),…

Open AGH

Open AGH to repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych (OZE) przygotowanych przez pracowników, doktorantów i studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Serwis zainicjowało i prowadzi Centrum e-learningu CEL AGH. Open AGH to też jedny polski członek OpenCourseWare  Consortium, stworzonej przez MIT sieci uczelni wyższych tworzących Otwarte Zasoby. Co…

Kursy przedsiębiorczości

Prezentujemy kolejne dwa zasoby edukacyjne z tematyki przedsiębiorczości i biznesu. Przedsiębiorczość dla ambitnych oraz Sieć Edukacyjna Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej SEIPA. Pierwszy portal edukacyjny adresowany do młodych inicjatyw przedsiębiorczych, zwłaszcza kreatywnych i nastawionych na wychodzenie na rynki międzynarodowe. Drugi (SEIPA) to kompleksowy program dla wykładowców i…

Otwarte zarządzanie projektami

Tym razem zasób “zawodowy” choć może przydać się też w szkole (np. na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości albo do zarządzani szkolnymi projektami). dotProject to serwis społecznościowy poświęcony metodom zarządzania projektami, poza możliwością nawiązania kontaktów i dyskusji z innymi użytkownikami oferuje opisy metod, gier i pomocy…

Matematyka na Google Earth

RealWorldMath.org to zbiór otwartych lekcji i ćwiczeń matematycznych do przeprowadzenia za pomocą wirtualnego atlasu/mapy/globusa Google Earth. Zasoby adresowane są  do uczniów i nauczycieli, którzy chcą oderwać się od abstrakcyjnych  problemów z podręczników. W wirtualnym świecie Google Earth, koncepcje i wyzwania, mogą być przedstawiane w sposób…

Publikacje Banku Światowego

Open Knowledge Repository Banku Światowego czyli repozytorium otwartej wiedzy to ponad 2 000 książek, artykułów, raportów (takich jak najnowszy o rozwoju przedsiębiorczości w którym świetnie wypadła Polska)  i badań na licencji CC BY z lat 2009-2012. W ramach nowej polityki publikacje tworzone przez partnerów na zamówienie Banku będą…

SZTUKA24H.art.pl

Otwarte Zasoby Edukacyjne o sztuce współczesnej to dokładnie to co znajdziemy na portalu stworzonym przez krakowski Bunkier Sztuki. SZTUKA24H adresowana jest do nauczycieli, animatorów i edukatorów zainteresowanych edukacją przez sztukę. Na portalu znajdziemy przykładowe scenariusz lekcji, scenariusze oprowadzania po wystawach, słownik pojęć, prezentacje, materiały wykorzystywane w czasie warsztatów, animacje,…

Mapa historii wojen

Conflict History to interaktywna mapa bazująca na danych z Wikipedii pokazująca wojny, bitwy i konflikty zbrojna na przestrzeni lat, od starożytności po współczesne kampanie wojenne. Serwis składa się z mapy oraz informacji o konfliktach, każde miejsce na mapie połączone jest z odpowiednią informacją w tabeli,…