Kursy przedsiębiorczości

Prezentujemy kolejne dwa zasoby edukacyjne z tematyki przedsiębiorczości i biznesu. Przedsiębiorczość dla ambitnych oraz Sieć Edukacyjna Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej SEIPA. Pierwszy portal edukacyjny adresowany do młodych inicjatyw przedsiębiorczych, zwłaszcza kreatywnych i nastawionych na wychodzenie na rynki międzynarodowe. Drugi (SEIPA) to kompleksowy program dla wykładowców i szkoleniowców prowadzących programy edukacyjne i szkoleniowo-doradcze w zakresie przedsiębiorczości (zwłaszcza dla kierunków nie związanych z ekonomią).

Choć oba portale adresowane są do kadry i studentów uczelni wyższych to znajdą również zastosowanie dla samodzielnie szukających wiedzy. Wśród zasobów obu portali znajdziemy m.in. elektroniczny podręcznik przedsiębiorczości dla ambitnych czy materiały dydaktyczne dla wykładowców, animacje o przedsiębiorczości. Oba portale i zasoby na nich zawarte dostępne są na licencji CC BY-SA, do darmowego wykorzystanie pod warunkiem oznaczenia autorstwa i udostępniania modyfikacji na tej samej licencji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.