Otwarte zarządzanie projektami

Tym razem zasób “zawodowy” choć może przydać się też w szkole (np. na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości albo do zarządzani szkolnymi projektami). dotProject to serwis społecznościowy poświęcony metodom zarządzania projektami, poza możliwością nawiązania kontaktów i dyskusji z innymi użytkownikami oferuje opisy metod, gier i pomocy technicznych służących zarządzaniu projektami, procesom decyzyjnym i pracy zespołowej. Portal skupia się na pracy przy wykorzystaniu otwartych narzędzi takich jak dotProject, Web2Project, OpenProject, vTigerCRM, Open Atrium.

Kod źródłowy aplikacji dotProject, Web2Project, OpenProject, Open Atrium i innych jest otwarty, a licencja pozwala na darmowe rozpowszechnianie na zasadach GNU GPL. Artykuły i gry, które można znaleźć na portalu dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach.

Zobacz portal o zarządzaniu projektami dotProject

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.