ABC edukacji seksualnej

ABC seksu to projekt którego celem prezentowanie w “jasny i prosty sposób, wiedzy na temat bezpieczniejszego seksu i profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową”. Jest przeznaczony dla wszystkich, choć skupia się szczególnie na potrzebach informacyjnych kobiet. ABC seksu udostępnia artykuły, obrazki komiksowe i filmy ilustrujące zagadnienia edukacji seksualnej. Poza zasobami edukacyjnymi mamy dostęp do ekspertów, od wielu lat zajmujących się tematyką HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową.

Z ekspertami można się kontaktować za pomocą profilu facebookowego projektu ABC seksu. Materiały dostępne są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa. Organizatorami projektu jest Fundacja Pomoc Socjalna, Fundacja Edukacji Seksualnej, Urząd m.st. Warszawa.

Zobacz zasoby edukacyjne o bezpiecznym seksie i chorobach przenoszonych drogą płciową.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.