Katowickie ikony

Katowickie ikony to zestaw kilkudziesięciu piktogramów przedstawiających najważniejsze budowle w mieście oraz symbole z nim związane takie jak postacie górników, przedstawienia elementów przemysłu Górnego Śląska. Można je pobrać w postaci fontu na wolnej licencji i zastosować w dowolny sposób w innych projektach dzięki zastosowaniu wolnej licencji (Creative Commons Uznanie autorstwa). Ikony dostępne są również jako PDF z gotową instrukcją wykorzystania. Poza ikonami, Katowicki Medialab opublikował również opracowany przez siebie otwarty krój czcionki Pischinger nawiązujący do ikonografii miasta.

Jak piszą twórcy ikon:

Pod względem formalnym projekt nawiązuje bezpośrednio do działalności Instytutu Isotype i uniwersalnego języka wizualnego stworzonego w Wiedniu w okresie międzywojennym.  Punktem odniesienia dla autorów były piktogramy przygotowane przez grafika i projektanta Gerda Arntza, a także książka Ottona Neuratha Modern Man in the Making (1939), przedstawiająca za pomocą wizualizacji historię nowoczesnego społeczeństwa.

Klasyczne prace Otto Neuartha przeszły 1 stycznia 2015 roku do domeny publicznej, o czym pisałem w przeglądzie domeny 2016.

Projekt został zrealizowany w ramach wystawy Apetyt na radykalną zmianę. Katowice 1865–2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.