Zbiory Polskiej Akademii Umiejętności

PAUart udostępnia ikonograficzne zbiory artystyczne i naukowe z bogatej kolekcji Polskiej Akademii Umiejętności. PAU od 2014 roku digitalizuje swoje zasoby z Gabinetu Rycin, fotografie ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, fotografie z Fototeki Lanckorońskich PAU oraz Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. Wszystkich zasobów, które mają z czasem trafić do sieci jest 240 tys. obiektów.

W katalogu PAUart znajdziemy m.in. najcenniejszą w Polsce kolekcją dawnych grafik, która umożliwia poznanie historii rozwoju technik graficznych w Europie od końca XV wieku do końca XIX stulecia. W kolekcji znajdziemy odbitki rycin Hartmanna Schedla, Martina Schongauera, miedzioryty Cristofano Robetty, bogate zbiory twórczości Albrechta Dürera (ponad 300 drzeworytów, miedziorytów i akwafort, w tym sławne cykle drzeworytnicze Apokalipsa, Życie Marii i Mała Pasja oraz tzw. Trzy sztychy mistrzowskie).

Kolekcja zawiera również ryciny z Niderlandów, Anglii i Polski m.in. litografie, drzeworyty sztorcowe i staloryty XIX-wieczne. Do zbiorów PAU trafiły również fotografie, w tym dagerotypy. Większość tych zdjęć związana jest z działalnością Polskiej Akademii Umiejętności lub dedykowane jej jak albumy Awita Szuberta z 1877.

Jak widać po tym krótkim wyciągu z kolekcji PAUart, jej bogactwo, a co ważniejsze dostępność większości materiałów w domenie publicznej, potencjał jej wykorzystania jest ogromny. Cieszy również posiadanie przez PAUart własnej polityki otwartości.

Zbiory Polskiej Akademii Umiejętności

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.