Wydawnictwa Muzeum Historii Polski

Nie tylko w święta narodowe warto przypominać sobie historię zamieszkiwanego kraju. Żeby było to łatwe na co dzień dla każdej osoby, spisana w książkach wiedza musi być powszechnie dostępna, najlepiej w Internecie. Takie zadanie realizuje Muzeum Historii Polski, które część swoich wydawnictw w cyfrowej wersji udostępnia w sieci, na wolnych i otwartych licencjach. Kilkadziesiąt książek wydanych wcześniej drukiem zostało udostępnionych w serwisie ngoteka.pl

Wśród tytułów (dostępnych jako pliki PDF) znajdziemy takie pozycje jak Piłsudski, jakim go znałem, na podstawie książki “Józef Piłsudski jakim Go znałem” Leona Wasilewskiego z 1935 ze wstępem prof. Andrzeja Friszke, Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań i kultur (XVI-XVIII w.) pod redakcją  Michała Kopczyńskiego i Wojciecha Tygielskiego, Wolność i prawo w staropolskiej koncepcji państwa, autorstwa historyczki ustroju, prawa i praktyki politycznej prof. Anny Sucheni-Grabowskiej, Wspólne dziedzictwo, wybór tekstów papieża Jana Pawła II na temat Polski i jej historii.

Licencje dla konkretnych publikacji dostępne są w ich opisach w ramach repozytorium, gdzie zostały udostępnione po otworzeniu praw do wydań papierowych, na bazie których dostępne są PDF-y.

Kolekcja wydawnictw Muzuem Historii Polski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.