Wolna kolekcja Biblioteki Uniwersyteckiej Saksonii

Uniwersytecka Biblioteka Saksonii (SLUB) w Dreźnie udostępniła ogromną część swojej cyfrowej kolekcji na licencji Creative Commons BYSA 4.0. SLUB będąca w posiadaniu jednej z najlepszych kolekcji manuskryptów na świecie postanowiła zmienić warunki dostępu do wizerunków dzieł, które posiada (które w większości należą już do domeny publicznej) na zgodne z Open Defintion. Na stronach biblioteki odjedziemy skany unikatowych utworów jak Dresden Maya Codex, którego jedyny publicznie dostępny egzemplarz znajduje się w Dreźnie, rękopisy niemieckich kompozytorów czy ogromną kolekcję manuskryptów z Bliskiego Wschodu i Azji. Docelowo 75% półtoramilionowej kolekcji biblioteki ma znaleźć się na wolnej licencji. Strona biblioteki dostępna jest w językach niemieckim i angielskim.

Kolekcja Biblioteki Uniwersyteckiej Saksonii w Dreźnie

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.