Wirtualne Muzea Małopolski

„Wirtualne Muzea Małopolski”  zachowują i udostępniają dziedzictwo kulturowe Małopolski w Internecie, w sposób maksymalnie dostępny, otwarty i dokładny. Blisko 1000 zdigitalizowanych eksponatów z 39 małopolskich muzeów dostępnych jest nie tylko jako fotografie, ale również jako wizerunki 3d oraz dokładne opisy. To unikalna kolekcja o bardzo pogłębionym opracowani i rozbudowanych materiałach dodatkowych takich jak gry, ćwiczenia oraz eksperckie interpretacje obiektów. W kolekcji znajdziemy eksponaty m.in. z Muzeum Narodowego w Krakowie np. Królewskiej Katedry na Wawelu, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha czy Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

Wirtualne Muzea Małopolski nie zatrzymują się jednak tam gdzie większość muzeów, które prezentują swoje zdigitalizowały swoje kolekcje. Z obiektów zdigitalizowanych w 3d już prawie 240 znalazło się również na portalu Sketchfab, gdzie można oglądać je również w wirtualnej rzeczywistości.

Większość zasobów z projektu WMM udostępnione zostało na wolnej licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska (CC-BY 3.0 PL), wizerunki obiektów, co do których prawa autorskie już wygasły dostępne są w domenie publicznej (opis zawsze znajdziemy po prawej stronie każdego z prezentowanych eksponatów) na głównym portalu Muzeów. Opisy i zdjęcia obiektów możemy pobierać w kilku formatach, a do niektórych z nich dostępne są również materiały wideo.

Wirtualne Muzea Małopolski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.