Twórcy o prawie autorskim i kulturze

Kultura ponad prawem to nowy projekt Centrum Cyfrowego Projekt: Polska (w którym na co dzień pracuj), w ramach którego dokumentalista i organizator fundacji Miasta w Komie przeprowadził wideo wywiady z przedstawicielami i przedstawicielkami sektora twórczego. Od muzyków jak Tymon Tymański, Tomek Lipiński, Gaba Kulka, Czesław Mozill, Hemp Gru, Mamadou Diouf, pisarka Sylwia Chutnik, profesor Zygmunt Bauman, kuratorka Joannę Mytkowską, artystka Joanna Rajkowska, po filmowców Macieja Drygasa i Macieja Cuske, wszyscy opowiadają o swoich problemach i postrzeganiu prawa autorskiego i wspólczesnej roli i problemów twórców kultury.

Projekt powstał aby przedstawić i wspierać głos twórców w dyskusji o prawie (nie tylko autorskim). Filmy i zdjęcia autorstwa Cezarego Ciszewskiego dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach, dzięki czemu można je dowolnie wykorzystywać np. organizując własne pokazy. W ramach projektu powstają kolejne wywiady.

Zobacz wolne wywiady z twórcami kultury

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.