Sceny z życia na ziemi

Życie w różnych miejscach na ziemi, krajach, kulturach, środowiskach różni się od siebie tak bardzo, że zrozumienie go jest prawie niemożliwe bez wieloletnich podróży. Te zaś są dla większości ludzi niedostępne albo zdarzą nam się dopiero w przyszłości. By ułatwić ludziom, a zwłaszcza uczniom i nauczycielom poznawanie i możliwość rozmowy o różnorodności kulturowej oraz warunków życia na świecie projekt Global Lives postanowił sfilmować życie 10 “zwykłych ludzi” nagrywając 24 godzinne filmy o ich życiu, opatrzone informacjami o ich pracy, dochodach, wyznaniach etc.

Filmy nagrywają zawodowi filmowcy pracujący jako wolontariusze, nad rozbudową i dokończeniem filmów pracuje kilkadziesiąt osób. Filmy są bardzo dokładnie opracowane (czasem mają po kilkanaście godzin) i opatrzone transkrypcją oraz łatwą możliwością ich tłumaczenia. Dostępność na wolnej licencji i udostępnianie również jako krótkich klipów na Wikimedia Commons ma ułatwiać ich wykorzystywanie w innych dokumentach lub materiałach edukacyjnych.

Filmowe 24h scen z życia ludzi na świecie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.