Przegląd Historyczny

„Przegląd Historyczny”, jedno z najważniejszych i najstarszych czasopism nauk humanistycznych w Polsce trafiło właśnie do sieci. Udostępnione w trybie open access przez projekt BazHum. Pierwszy jego numer ukazał się w 1905 roku, od tamtej pory ukazało się 330 numerów. W tym roku opublikowano 103. tom “Przeglądu”.

Można teraz swobodnie przeszukiwać i przeczytać niemal 7 tysięcy artykułów z roczników „Przeglądu Historycznego” od 1905 do 2007 . Artykuły dostępne są w formacie PDF. Można je przeglądać on-line lub pobrać na własny komputer. Baza będzie uzupełniana o kolejne numery z pięcioletnim okresem karencji dla najnowszych numerów.

Bazhum otwiera dostęp do treści naukowych w internecie. Udostępnia zawartość czasopism w formie cyfrowej wraz z opisami bibliograficznymi, umożliwia przeszukiwanie pełnych tekstów i łatwe cytowanie. Wydawcy czasopism udzielają licencji niewyłącznych i nie są obarczani żadnymi kosztami związanymi z digitalizacją i udostępnieniem treści. Projekt BazHum jest otwarty na współpracę z kolejnymi wydawnictwami, a więcej szczegółów można znaleźć na stronie.
Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków przeznaczonych na upowszechnianie nauki.

Comments (3)

  1. Coś nie działa ten projekt w BazHum, nic się nie otwiera.

  2. Co się właściwie stało z BazHum?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.