Podręcznik do edukacji globalnej

e-globalna to modułowy podręcznik o edukacji globalnej opracowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji umożliwiający korzystanie z otwartych zasobów do przedmiotów: Nauczanie zintegrowane, WOS, Historia, Geografia, Przyroda, Matematyka. Zasoby uporządkowane są według etapów nauczania i przedmiotów.Projekt powstał w ramach programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polska Pomoc, którego produktu udostępniane są na wolnych licencjach (np. lesson.org.pl)

Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Zobacz podręcznik do edukacji globalnej

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.