Otwarty podręcznik do logiki matematycznej

Open Logic Project ma prosty cel: ułatwić naukę logiki matematycznej w sieci. Aktualizowane i rozbudowywane o kolejne działy logiki materiały edukacyjne można pobierać jako PDF-y, teksty lub odwiedzić stronę na repozytorium GitHub gdzie można zgłaszać autorom uwagi i sugestie zmian. Autorzy chcą ułatwić naukę publiczności, która wcale nie czuje się dobra w matmie, ale uczy się jej np. na filozofii czy socjologii.

Strona zawiera wiele ułatwień dla autorów kursów i podręczników, którzy chcieliby wykorzystać cały lub fragmenty tego kursu. Sam podręcznik pisany jest w sposób modułowy i z myślą o łatwej adaptacji poszczególnych części do różnych poziomów nauczania i grup odbiorców, o czym więcej można przeczytać tutaj.

Podręcznik pisze zespół wykładowców z uniwersytetów w Calgary, Paris Sorbonne 1, Carnagie Mellon i wielu innych. Poza treścią podręcznika i kursu projekt udostępnił niedawno również komplet rysunkowych portretów XX-wiecznych logików (portrety dostępne są na licencji CC BY-NC), o których uczy.

Ilustracja: portrety logików, Matthew Leadbeater/Open Logic Project, licencja Creative Commons BY-NC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.