Otwarte podręczniki do matematyki i statystyki

OpenIntro to projekt publikujący podręczniki akademickie do statystyki i towarzyszących jej dziedzin matematyki. Wersje cyfrowe (podręczniki i masy przykładowych zestawów danych do nauki) są dostępne na licencji pozwalającej na niekomercyjne wykorzystanie, kopiowanie i modyfikację, a wersje papierowe można zamówić poniżej 10 dolarów za sztukę.

Open Intro jest otwarte na wsparcie nowych autorów, ale sam proces wydawniczy ostatecznych wydań jest bardzo tradycyjny i obejmuje eksperckie recenzje. Poza podręcznikami Open Intro otwarte oferuje zestawy danych oraz co ważniejsze dostęp do oprogramowania dla studentów i wykładowców pozwalającego im tworzyć i zarządzać kursami w oparciu o zasoby OpenCourseWare czy CK-12 i innych.

Zobacz otwarty podręcznik do statystyki i narzędzia OpenIntro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.