Plakat o Creative Commons

Plakat przedstawia 6 licencji Creative Commons z symbolicznym wyjaśnieniem oraz opisame warunków i ograniczeń, na których działają. Plakat opracował dla Creative Commons Polska grafik i plakacista Piotr Chuchla, a wszystkie części składowe jak i całość plakatu są dostępne w otwartym formacie wektorowym (SVG). Plakat do druku (w formacie PDF) w formatach A2 i B1. Zestaw wektorów w formacie SVG plakat, paski licencji i komplet ikon (ZIP).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.