Komiksy z domeny publicznej cz.2

The Digital Comic Museum podobnie do opisanego niedawno Comic Book Plus, oferuje ogromy katalog amerykańskich komiksów z domeny publicznej. Znajdziemy tu komiksy z gazet końca XIX wieku aż po rozrywkowe i propagandowe komiksy z lat 40-tych, 50-tych i 60-tych. Znajdziemy tu również autorskie kolekcje przygotowane przez hobbistów, przeglądy postaci z różnych serii komiksowych czy odnalezione skany niepublikowanych materiałów.

Komiksy z domeny publicznej w Digital Comic Musuem

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.