Freelearnig.pl zasoby i narzędzie do kursów

Freelearnig.pl to serwis o dwóch najważniejszych cechach: zbiera otwarte materiały (wideo, prezentacje, dokumenty) z sieci w uporządkowany, kategoryzowany sposób oraz udostępnia narzędzie do tworzenia własnych kursów online za pomocą zbierania dokumentów i multimediów dostępnych online.

Materiały możemy przeglądać w kategoriach przedmiotów szkolnych, akademickich i dziedzin naukowych np. architektura, astronomia. Najwięcej materiałów to edukacyjne wideo na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa z serwisu YouTube.

Narzędzie do tworzenia kursów umożliwia udostępnianie wideo z YouTube, Vimeo, prezentacji z Prezi.com, plików PDF, PPT i Doc. Dodając nowy kurs musimy opublikować go na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach.

Zobacz edukacyjne zasoby wideo i narzędzie do tworzenia kursów Freelearning.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.