Fizyka wobec wyzwań XXI wieku

Projekt  “Fizyka wobec wyzwań XXI wieku” powstały na Uniwersytecie Warszawskim udostępnia materiały dydaktycznie   opracowywane w ramach działań finansowanych przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki i adresowane do studentów kierunki Zastosowanie Fizyki w Biologi i Medycynie. Na wiki projektu znajdziemy  otwarte materiały z technologii informacyjnej, fizyki, matematyki, chemii, biologii, analizy danych, encefalografii. Materiały to skrypty wykładów, ćwiczenia i zaawansowane zadania.

Zobacz zasoby kursu Zastosowanie Fizyki w Biologi i Medycynie.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.