Edukacja medialna w scenariuszach, ćwiczeniach i materiałach

Serwis Edukacja Medialna zawiera kilkaset scenariuszy zajęć dla wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ćwiczenia i materiały do prowadzenia zajęć w szkołach, domach kultury i bibliotekach. To jakie tematy mają lekcje i jak zostały przygotowane zostało oparte o katalog kompetencji opracowany w ramach projektu Cyfrowa Przyszłość. Oba to działania Fundacji Nowoczesna Polska.

Możemy przeszukiwać i wybierać zasoby np. pod kątem tego na jaki przedmiot zostały przygotowane lub z 8 kategorii:  Korzystanie z informacji, Relacje w środowisku medialnym, Język mediów, Kreatywne korzystanie z mediów, Etyka i wartości w komunikacji i mediach, Bezpieczeństwo w komunikacji i mediach, Prawo w komunikacji i mediach,  Ekonomiczne aspekty działania mediów

Wszystkie materiały zamieszczone w serwisie Edukacja Medialna są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach. Dodatkowo na stronie znajdziemy, słowniczek, opis używanych w lekcjach metod oraz serię infografik, które świetnie uzupełnią lekcję i upiększą (w praktyczny sposób szkolną gablotkę).

 

Comment (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.