E-podręczniki z Cyfrowej Szkoły

W ciągu ostatniego roku platforma rządowego programu Cyfrowa Szkoła obrodziła w testowe fragmenty podręczników do historii, matematyki, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, geografii i przyrody. Choć to dopiero fragmenty ogromnego kompletu o otwartych e-podręczników, które mają powstawać jeszcze przez ponad rok to już teraz można z nich korzystać (wszystkie zasoby dostępne są na wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa). Poza portalem można z podręczników korzystać również za pomocą aplikacji na system Android oraz mobilnej wersji strony. Na początku poza pytaniem czy jesteśmy uczniem czy nauczycielem wita nas menu ułatwiające nawigację po przedmiotach oraz poziomach nauczania. Serwis nie wymaga logowania, a rozwój techniczny platformy możemy śledzić również na specjalnym blogu.

Przy okazji opracowywania e-podręczników powstało również dodatkowe narzędzie dedykowane dla nauczycieli/ek i autorów/ek programów nauczania. Jest to Słownik Podstawy Programowej, który gromadzi dane na temat podstawy programowej i pozwala opisywać treści edukacyjne odpowiednimi umiejętnościami co ułatwia planowanie własnego programu lub podręcznika.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o e-podręcznikach Cyfrowej Szkoły w sieci możecie znaleźć pierwsze recenzje np. Marcina Wilkowskiego na temat testowych podręczników do historii.

Otwarte e-podręczniki programu Cyfrowa Szkoła

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.