E-podręczniki od CK12.org

CK-12 Foundation to amerykańska organizacja pozarządowa, która pracuje nad ogólnodostępnymi podręcznikami dla poziomu klasy podstawowej do liceum (w Stanach Zjednoczonych tzw. K12). Swoje podręczniki CK12 nazywa FlexBooks ponieważ są stworzone nie tylko do korzystania z nich w oryginalnej formie, ale sprzyjają modyfikowaniu i tworzeniu własnych wersji. CK12 oferuje dwa sposoby przeglądania treści dla uczniów i dla nauczycieli. Podobnie do Saylor.org na stronie głównej możemy wybrać z szerokiej gamy przedmiotów i dalej przeglądać treść podręczników do poziomu poszczególnych lekcji czy modułów.
Każdy z podręczników można przeglądać online, dodawać własne notatki i zakładki, zaznaczać tekst wirtualnym markerem. Można również tworzyć własne, zmodyfikowane kopie podręcznika lub pobrać całą książkę formatach: PDF, EPUB lub MOBI (format czytany przez Amazon Kindle). Czego nie pobierzemy, ale możemy skorzystać online to materiały interaktywne i wideo, które są często rozbudowaniem podstawowej treści podręczników. Podręczniki dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne – Na Tych Samych Warunkach. Dłuższą recenzję e-podręczników od CK12 znajdziecie na blogu Świat Czytników.

Jak działają FelxBooks możecie też zobaczyć na wideo poniżej:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.