Ściśle fajna lekcja (zasób nieaktualny)

Program „Ściśle fajna lekcja” łączy działania Fundacji Partners Polska i jej partnerów m.in. Centrum Nauki Kopernik. Zadaniem strony jest pomagać nauczycielom w opracowywaniu ciekawych lekcji z wykorzystaniem materiałów online (wideo, materiały do czytania z podziałem na przedmioty) z biologii, chemii i fizyki.

Działania są „skierowane na wyrównywanie dostępu do nowoczesnej, otwartej edukacji, służącej przyśpieszeniu rozwoju społecznego, wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz tworzeniu międzynarodowego środowiska osób, które pragną zmieniać świat edukacji”. Wszystkie treści (głównie wideo z lekcjami z fizyki,chemii i biologii) dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa (wykorzystując je wystarczy podać autora oraz licencję na jakiej dostępne są treści). Projekt działa dzięki Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które finansuje program Polska Pomoc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.