Belfer – zasoby dla nauczycieli historii

Muzeum Historii Polski oferuje na swoich stronach bardzo bogatą ofertę materiałów dydaktycznych i metodycznych od konspektów i scenariuszy lekcji po interaktywne mapy, kalendaria wydarzeń, różnorodne teksty źródłowe. Serwis ma za zadnie nie tylko dostarczać zasobów ale również pomysłów na to ciekawe i nawiązujące do aktualnych wydarzeń kulturalnych i politycznych, lekcje.

Scenariusze lekcji dostępne są na wolnych licencjach CC BY, natomiast napy na licencji pozwalającej na kopiowanie, ale bez modyfikacji. Autorzy serwisu bardzo liczą również na pomysły i materiały od czytelników i czytelniczek oraz zapraszają do udziału w forum dyskusyjnym. Poza zasobami edukacyjnymi na Belfrze znajdują się materiały konferencyjne ze spotkań nauczycieli uczących historii za granicami Polski.

Belfer – zasoby edukacyjne dla nauczycieli historii

Comment (1)

  1. Bożena

    Proszę o materiały do pracy z uczniami na lekcji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.