Baza bibliograficzna czasopism humanistycznych

BazHum to baza bibliograficzna polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. Gromadzone są tu metadane bibliograficzne zawartości czasopism czyli również pojedynczych artykułów, od najstarszych po bieżące wydania. Dzięki temu BazHum jest niezwykle sprawnym narzędziem do kwerend naukowych czy hobbystycznych. Zawartość bazy dostępna jest zaś na wolnej licencji.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego umieściło bazę BazHum na liście baz referencyjnych uwzględnianych przy ocenianiu i ewaluacji czasopism. Obecność czasopisma naukowego w bazie referencyjnej jest jedną z kluczowych wytycznych branych pod uwagę przy punktowaniu czasopism.

Przeszukaj otwartą bazę bibliograficzną czasopism humanistycznych i społecznych

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.