Włącz Polskę

Włącz Polskę – zestaw materiałów edukacyjnych dla dzieci polskich uczących się za granicą

Zestaw materiałów edukacyjnych dla dzieci polonijnych powstał w ramach projektu Polska Szkoła, który działa na rzecz wsparcia dzieci polonijnych uczących się za granicą. To pierwszy projekt Otwartych Zasobów Edukacyjnych, w którym bierze udział Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podręcznik, z racji na bardzo zróżnicowane potrzeby uczniów i nauczycieli polonijnych składa się z gotowych zestawów oraz możliwości konstruowania własnych. Możemy wybierać kategorię wiekową oraz przedmiot i poziom zaawansowania językowego oraz dobierać spośród nich odpowiadające materiały, z których system ułoży indywidualny podręcznik.

Wszystkie zasoby edukacyjne z Włącz Polskę obejmowane są licencją Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach 3.0 Polska. Dzięki licencjom CC korzystanie z materiałów edukacyjnych Włącz Polskę jest nieodpłatnie i otwarte. Materiały edukacyjne dostępne są dla każdego zainteresowanego, niezależnie od statusu szkoły, można wykorzystać je również w edukacji nieformalnej czy nauczaniu domowym. Dostęp do platformy nie wymaga dodatkowych procedur czy rejestracji. Projekt Włącz Polskę jest efektem współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Polonijnego Centrum Nauczycielskie w Lublinie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.