Animacje rewolucyjnych idei – RSA Animate

RSA Animate jest odpowiedzialne za kilka najważniejszych i najpopularniejszych wśród edukatorów na całym świecie wideo w ostatnich latach. Skrócone do kilku-kilkunastu minut wykłady pisarzy, filozofów, naukowców opatrzone dodatkowo świetnymi ręcznie rysowanymi animacjami upowszechniły w sieci ważne i rewolucyjne idee wcześniej zamknięte w wykładach i książkach.

Wideo z RSA Animate maja bardzo charakterystyczny styl ręcznie rysowanej markerem na wielkiej tablicy wizualizacji tez i historii  wypowiadanych przez znanych intelektualistów i intelektualistki prowadzące wykłady na uczelni RSA. Materiały te są intensywnymi ale efektywnymi skrótami często ponad godzinnych wykładów. Wśród najbardziej znanych wideo na RSA należą wykład Changing Education Paradigms sir Kena Robinsona o konieczności zerwania z umasowioną i zestandaryzowaną edukacją czy The Internet in Society Evgenyego Morozov’a o cyber-utopii  XXI wieku.

Materiały RSA Animate choć dostępne na restrykcyjnej licencji uniemożliwiającej ich modyfikację i komercyjne wykorzystanie, można swobodnie kopiować, rozpowszechniać oraz tłumaczyć (w czym pomoże oficjalny projekt tłumaczeń RSA na dotsub).

Zobacz animowane wykłady z RSA Animate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.