Uruchom myślenie projektowe (design thinking) w szkole

Design Thinking (myślenie projektowe) to nowoczesna i co raz popularniejsza metoda do tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów czy projektowania nowych produktów. Myślenie projektowe skupia się na działania (próbie lepszego zrozumienia ich potrzeb, empatyzowania z nimi) i kładzie duży nacisk na testowanie i ulepszanie projektowanych rozwiązań dzięki informacji zwrotnej. Takie podejście świetnie sprawdza się w edukacji, kiedy to poza samym rozwiązaniem czy produktem osoby uczestniczące mogą nabyć lub rozwinąć sporo nowych, miękkich kompetencji.

Spośród wielu świetnych, dostępnych w sieci materiałów wytypowałem kilka większych, które dostępne są równocześnie na wolnych licencjach Creative Commons. Oznacza to, że poza możliwością wykorzystania ich w szkole (to można zrobić z każdym materiałem, w ramach dozwolonego użytku publicznego) można również je remiksować, dostosować do własnych potrzeb i dalej rozpowszechniać. To może być przydatne dla aktywnych nauczycieli i nauczycielek, którzy chcą wydać własne materiały o myśleniu projektowym.

Po angielsku

Obok dostępnej za darmo, ale nie otwarte publikacji wydanej przez IDEO (studio, które stoi za spopularyzowaniem myślenia projektowego), największy zasób o Design Thinking opracował zespół z Uniwersytetu Stanforda. Ich strona (w całości na CC BY-SA) zawiera pomysły na lekcje i zajęcia, narzędzia i netografię innych materiałów (w tym wideo, które wprowadzają do różnych zagadnień związanych z projektowaniem). Można znaleźć tutaj również materiały prezentacje i graficzne przygotowane w formatach do druku, jak i otwartych do prostego przerabiania.

Strona o myśleniu projektowym K12 Lab na Uniw. Stanforda

Po polsku

Na rodzimym gruncie myślenie projektowe w edukacji promuje Szkoła z Klasą 2.0, która wydała świetne i gotowe do remiksowania materiały przewodnikowe oraz narzędzia do wykorzystania podczas zajęć w klasie. Przewodnik pomoże wypracowywać innowacyjne rozwiązania dla klasy, szkoły czy społeczności, a w PDF-ie z narzędziami znajdziemy materiały do tworzenia m.in tzw. Person (opisu konkretnych osób, które mają skorzystać z rozwiązania), ścieżki doświadczeń, określania propozycji wartości (co nowego zyska odbiorca).

Materiały o myśleniu projektowym Szkoły z Klasą 2.0

Close Menu